11 listopada 2018 roku w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości uczestniczyliśmy w miejskich obchodach tego wydarzenia. O godzinie 10.00 rozpoczęły się uroczystości na Głównym Rynku. Przemówienie Prezydenta Miasta Kalisza, podsumowanie kolejnego Marszu Wolności, złożenie kwiatów i zniczy pamięci pod tablicą na kaliskim ratuszu to najważniejsze punkty tego wydarzenia. Około 10:50 uczestnicy uroczystości i poczty sztandarowe przeszły do katedry, przy ul. Kanonickiej na uroczystą mszę świętą gdzie program artystyczny pt. „Niepodległość znaczy wolność”, przygotowali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. Pod Ratuszem nasze wspaniałe harcerki złożyły znicz pamięci w imieniu całej społeczności szkolnej.