Świetlica miga! Tęsknimy za Wami i zajęciami z języka migowego. Dla przypomnienia wrzucamy „zwierzątka”.