1. W dniach 20 i 21 września 2021 r., odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami zgodnie z następującym harmonogramem:
 • 20 IX 2021 – poniedziałek, godzina 17.00:
 • 1a, duża sala gimnastyczna (wejście boczne)
 • 1b, mała sala gimnastyczna, (wejście główne)
 • 2a, korytarz P4 – parter w części klas młodszych, (wejście boczne)
 • 2b, sala 7 – I piętro w części klas 4-8, (wejście główne)
 • 3a, korytarz 2p3 – II piętro w części klas młodszych, (wejście boczne)
 • 3b, sala 5 – I piętro w części klas 4-8, (wejście główne)
 • 3c, sala 1 – parter w części klas 4-8, (wejście główne)
 • 20 IX 2021 – poniedziałek, godzina 17.30:
 • 4a, sala 12 – II piętro w części klas 4-8, (wejście główne)
 • 4b, sala 9 – II piętro w części klas 4-8, (wejście główne)
 • 4c, sala 20 – II półpiętro w części klas 4-8, (wejście główne)
 • 5c, sala 2 – parter w części klas 4-8, (wejście główne)
 • 21 IX 2021 – wtorek, godzina 17.30:
 • 5a, korytarz 1p3 – I piętro w części klas młodszych, (wejście boczne)
 • 5b, sala 5 – I piętro w części klas 4-8, (wejście główne)
 • 6a, sala 9 – II piętro w części klas 4-8, (wejście główne)
 • 6b, sala 1 – parter w części klas 4-8, (wejście główne)
 • 8e, korytarz 2p3 – II piętro w części klas młodszych, (wejście boczne)
 • 8b, duża sala gimnastyczna, (wejście główne)
 • 21 IX 2021 – wtorek, godzina 18.00:
 • 8a, mała sala gimnastyczna (wejście główne)
 • 8c, sala 24 – II piętro w części klas 4-8, (wejście główne)
 • 8d, sala 8 – I piętro w części klas 4-8, (wejście główne)
 • 7a, korytarz P4 – parter w części klas młodszych, (wejście boczne)
 • 7b, sala 12 – II piętro w części klas 4-8, (wejście główne)
 • 7c, sala 22 – II piętro w części klas 4-8, (wejście główne)
 1. W trakcie spotkań z rodzicami uczniów klas 1 i 4, Pani Joanna Lizut psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, przeprowadzi pogadanki dla rodziców.
 2. Rodziców obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku szkolnego, zakrywanie nosa i ust podczas pobytu w szkole, zachowania dystansu społecznego (minimum 1,5 metra).
 3. Rodzice wchodzą do szkoły o wyznaczonej godzinie wejściem głównym lub bocznym (z lewej strony przy portierni) i udają się na spotkanie z wychowawcą do wskazanej sali lekcyjnej/sali gimnastycznej lub na wskazany korytarz, zgodnie  z informacją podaną w punkcie 1.