Temat: Ile prawdy jest w przysłowiach?

Cel ogólny:

Uczeń:

zna i rozumie znaczenie przysłów.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

– czyta ze zrozumieniem fragment artykułu,

– omawia znaczenie przysłów w kulturze narodu,

– wyjaśnia, dokańcza i przypisuje przysłowia do określonej sytuacji,

– poprawia błędy w zapisanych powiedzeniach,

– przedstawia treść przysłów w różnych formach.

Plan działania:

  1. Powitanie, przedstawienie celów zajęć.
  2. Faza przygotowawcza.

Zabawa w przysłowiowe koło fortuny.

  1. Faza realizacyjna.

Zapoznanie się z fragmentami artykułu Przysłowiowa Polska użycie tablicy w celu odszukania artykułu.

Rozmowa o przysłowiach w kulturze polskiej.

Wyjaśnienie przysłów cytowanych w artykule- użycie tablicy w celu skorzystania

z e -słowników.

Ćwiczenia z zastosowaniem przysłów- historyjka obrazkowa-wykorzystanie tablicy w celu prezentacji rysunków.

Poprawianie błędów w zapisie przysłów.

  1. Faza podsumowująca.

Zabawa ,,Przysłowiowy mistrz”.

Uczniowie rywalizują między sobą o tytuł mistrza w sporządzaniu listy przysłów rozpoczynających się  słowami: Co…, Gdzie…, Jak…, Kiedy…, Kto…

Zwycięża osoba, która zapisała bezbłędnie najwięcej porzekadeł.

Czas realizacji 45 minut.

Anna Suchorska