Informacja skierowana jest dla rodziców absolwentów klas 8, którzy rozpoczną naukę w liceum.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu przesyła w załączniku informacje dotyczącą grupy międzyszkolnej języka niemieckiego przygotowującej do egzaminu DSD 1.

Pismo
Oświadczenie-rodzic grupy DSD1
karta zgłoszeniowa DSD 1 202122