Uczniowie klasy 8a spróbowali wcielić się w przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Na lekcji odbyła się zaaranżowana rozprawa sądową. Najpierw ósmoklasiści rozdzielili między siebie role, obmyślili scenariusz rozprawy, przygotowali akt oskarżenia, zeznania świadków, a nawet dowody w sprawie. Na kolejnej lekcji odbył się „proces”. Na ławie zasiadło dwóch oskarżonych. Rozprawa wyszła świetnie, wszyscy mocno wczuli się w swoje role, dzięki temu utrwaliliśmy wiedzę na temat wymiaru sprawiedliwości.

W trakcie zadania wykorzystaliśmy sprzęt nagrywający i mikrofony z programu #Laboratoria Przyszłości, aby uwiecznić naszą rozprawę.